InFamnas vision

 
 

InFamnas vision är att nå ut till tonåringar som behöver vuxenstöd, vuxenrelationer eller en samtalspartner. Ambitionen är att höja ungdomars självkänsla och förmedla att:

 • jag duger som jag är
 • alla har rätt att bli sedda
 • samhället ska prioritera ungdomars utveckling
 • ungdomars utveckling ska vara ett ämne i skolan
 • sex, moral och etik är ett naturligt samtalsämne i skolan
 
 

InFamnas ledord är: kärlek, omsorg, respekt, och tillit.

 
 

InFamna erbjuder

 
 

InFamna erbjuder föreläsningar som riktar sig till skolan, föreningar, myndigheter, företag, kort sagt alla sammanhang där människor möter människor.

Föreläsningarna handlar om:

 • Ungdomar som bor/bott i familjehem.
 • Sex, moral och etik.
  Hur var det förr, hur är det nu. Vad har ungdomarna för åsikter om hur det borde vara. Vad är rätt? Vad är fel?
 • Kroppsfixering, kroppsvärderingar.
  Vem är JAG?
 • Relationer.
  barn/ungdomar - föräldrar
  barn/ungdomar - kompisar
  barn/ungdomar - familjehem
  föräldrar - familjehem
 • Mobbning.
 • Alkohol och droger.
 • Ge ungdomarna verktyg för att lära sig prata om ALLT.